جهت قدردانی از خریداران عزیز،برای تمامی خریدها کوپن تخفیف در نظر گرفته شده است.پس از هر خرید کاربران میتوانند با مراجعه به حساب کاربری خود، در قسمت امتیازهای وفاداری ،از چگونگی و مقدار کوپن های خود آگاه شده و در صورت تمایل آن را به کد تبدیل کرده و در خرید بعد استفاده نمایند.

روش استفاده از کوپن های تخفیف :

برای آگاهی از وضعیت کوپن های تخفیف خود ابتدا به حساب کاربری مراجعه کنید.

سپس روی گزینه امتیازهای وفاداری کلیک کنید.

در این بخش تمامی کوپن های شما با تمامی وضعیت ها،همچون در "انتظار تایید"،"لغو شده" و "در دسترس" قابل مشاهده است.برای آن دسته از کوپن هایی که وضعیت آنها "در دسترس" است میتوان با کلیک بر روی گزینه "امتیازهای من را تبدیل به فاکتور کن" آنها را به کد تخفیف تبدیل کرده و درخرید های آتی مورد استفاده

قرار دهید.